БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТТА НА ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО

          С цел повишаване конкурентоспособността и качеството на услугите в областта на гостилничарството, Регионалната стопанска камара в Пирот, в сътрудничество

Прочетете повече