ПЪРВАТА СЕДМИЦА ПРЕЗ НОЕМВРИ МЕСЕЦ СЕ ОТБЕЛОЯЗВА КАТО СЕДМИЦА НА ВУК КАРАДЖИЧ

    Първата седмица през ноември месец се отбелоязва като седмица на Вук Караджич, създал първата сръбска азбука, чиято рожденна дата

Прочетете повече

ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА НОЕМВРИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СЪРБИЯ СЕ ОТБЕЛЯЗВА КАТО СЕДМИЦА НА ВУК KAРАДЖИЧ

           До края на тази седмица учениците в началните училища, както и децата в детските градини пеят, рецитират и рисуват

Прочетете повече