КЗК ОТКАЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАБАГ, АПИ ПОДНОВИ ОП ЗА НАДЗОРА НА ЛОТ 3

Комисията за защита на конкуренцията на Република България отказа образуване нa производство по жалбата на Консорциум „Страбаг СП“, свързана с

Прочетете повече