41 УЧЕНИЦИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ТРИТЕ ПАРАЛЕЛКИ НА ПЪРВИ КЛАС НА ГИМНАЗИЯТА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Вчера беше обявенo окончателното разпределение на учениците в гимназиите и средните училища въз основа на списъка с желания, който учениците попълниха миналия уикенд. Общо 41 ученици са разпределени в гимназията „Св.Св. Кирил и Методий“, в трите предложени паралелки – 21 ученици бяха разпределени в гимназиалната паралелка с обучение на сръбски език, 12 ученици в гимназиалната паралелка с образование на български език и 8 ученици в паралелката профил туристически техник.

Днес и утре учениците се записват в гимназите. Записването в гимназията „Свети Свети Кирил и Методий“ се извършва в помещенията на Основното училище, в периода от 8 до 15 часа. За записване учениците се нуждаят от формуляр за записване в гимназиите, който се закупува в книжарницата, след това свидетелство за завършено основно образование, удостоверение за издържан окончателен изпит, както и заверено копие от акт за раждане. За записване в паралелкта профил туристически техник се изисква и медицинско свидетелство.

фото: Милан Илийев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.