С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Министерството на образованието и науката на Република България
Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС No 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС No 228/1997 г. през учебната 2020 -2021 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование. В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Show Buttons
Hide Buttons