СРЪБСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ ЧЕТИРИ ЗАКОНА В ОБЛАСТТА НА МИННОТО ДЕЛО И ЕНЕРГЕТИКАТА. ЗАБРАНЕНО Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Сръбският парламент прие четири закона в областта на минното дело и енергетиката. Депутатите приеха Закона за минното дело и геоложките проучвания, Закона за енергетиката, както и два нови закона – Закона за енергийната ефективност и рационалното използване на енергията и Закона за използването на възобновяемите енергийни източници.

Новият закон за използването на възобновяеми енергийни източници, който се приема за първи път, трябва да даде възможност за нови инвестиции в този вид енергийни източници и да увеличи участието им в общото производство на енергия. Законът също така забранява изграждането на водноелектрически централи от всякакъв вид и мощност в защитени зони.

Новите решения предвиждат към Министерството на минното дело и енергетиката да бъде създадена Дирекция за финансиране и насърчаване на енергийната ефективност, което ще улесни гражданите при получаване на субсидии за подмяна на прозорци, врати, фасадни изолации и отоплителни системи.

Субсидиите от дирекцията ще възлизат на 25 процента, с който процент ще участват и местните самоуправления, докато участието на гражданите ще е в размер на 50 процента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Show Buttons
Hide Buttons