СЕМИНАР ПО ПРОЕКТА „РАВЕНСТВО НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В ОБЩИНА ЦАРИБРОД”

В рамките на проектa „Равенство на жените и мъжете в община Цариброд“, вчера в Цариброд започна тридневен семинар, организиран от Комисията за равенство на половете на община Цариброд. Първият семинар вчера се проведе онлайн, докато днес и утре участниците в семинара ще работят в Образователния център, а гости-лектори са професор Невена Петрушич, Зорица Скакун и Биляна Малетин. По време на тридневната работа участниците ще направят анализ на ситуацията в общината и ще се запознаят с примери за добри практики от общините, в които вече е съставен план за действие и създадена политика за насърчаване на равенството между половете. Проектът се изпълнява в рамките на програмата „Подкрепа на правителството на Швейцария за развитието на общините чрез насърчаване на доброто управление и социалното приобщаване – Суис ПРО“, подкрепена от правителството на Швейцария в сътрудничество с правителството на Сърбия и изпълнена от Службата на ООН за проектни услуги, в партньорство с Постоянната конференция на градовете и общините.

Подписала Европейската харта за равенство между половете, община Цариброд организира семинар с цел подобряване на местния капацитет и механизми за прилагане на принципите на хартата и правните норми. В първия ден, вчера, семинарът се проведе онлайн, а днес и утре продължава в EOC.

А.Т.А.

фото: Марко Тодоров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.