ПОРАДИ ПРОМЕНИТЕ В КАЛЕНДАРА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ВМЕСТО ДНЕС, КАКТО ПРЕДВАРИТЕЛНО БЕШЕ ОБЯВЕНО, УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, СПИСЪЦИТЕ СЪС ЖЕЛАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА ЩЕ ПОПЪЛНЯТ И ПРЕДСТАВЯТ В СРЯДА, НА 1 ЮЛИ

Поради промените в календара за записване, вместо днес, както предварително беше обявено, учениците завършили основно образование, списъците със желания за записване в средни училища ще попълнят и представят в сряда, на 1 юли. Според Катарина Симеонов, директор на основно училище „Христо Ботев“, класните ръководители информираха родителите на учениците, а попълването и предаването на списъците ще бъде организирано така, че учениците да идват в училището в по-малки групи.

фото: архив РТ Цариброд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.