НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА ОБЯВИ 13 ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ И КОНКУРСИ С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ЗАЕТОСТ

Националната служба по заетостта обяви 13 публични покани и конкурси с цел прилагане на мерки за активна политика на заетост. За тези цели са отпуснати почти 6 милиона динара, от които половин милион динара са определени за хора с увреждания. Право да кандидатстват за конкурса имат младежи до 30-годишна възраст, без завършено средно образование, хора над 50-годишна възраст, роми, лица с увреждания, бенефициенти на финансова социална помощ и жертви на домашно насилие. Повечето от обществените покани и конкурси ще бъдат отворени до 30 ноември, a за хора с увреждания до 31 декември. Публичната покана за отпускане на субсидии за самостоятелна заетост е отворена до 17 май, а за потенциални изпълнители на обществени поръчки срокът за подаване на заявления изтича на 10 май.

Заинтересовани информация могат да потърсят на уебсайта на Националната служба по заетостта а достъпна или във всяка организационна единица.

фото: архив РТ Цариброд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *