КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ В БЕЛГРАД ПОД ЕГИДАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

    Посолството на България в Белград и Държавният културен институт към Министъра на външните работи на България организираха в Белград регионална конференция, посветена на новите перспективи в културните отношения ЕС-Западни Балкани. Събитието се проведе в Музея за съвременно изкуство на 21-22 юни 2018 г. като част от програмата на годишния Форум „Творческа Европа 2018 г.” Като съорганизатори в конференцията участваха и водещи експерти от Европейската служба за външна дейност, от Европейската комисия (Генерални дирекции – NEAR и „Образование, аудиовизия и култура“), от Европейска асоциация на културни институти – EUNIC Global, представители на европейските културни институти в Сърбия.

Културна дипломация в Белград под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС

Българските участници в панелните дискусии бяха представители на Министерството на културата – информационният деск „Творческа Европа – България“, Балкански документален център, Британският съвет – България, Фондация „Следваща страница“, Фондация Арт офис, Пловдив – Европейска Столица на културата 2019, академични представители, както и от Държавния културен институт.

http://www.culture-mfa.bg/images/content/2087/180622_bug_amb_kreativna_evropa_muzej_su_144.jpg

Участниците от региона представляваха академични структури от Сърбия и представители на граждански организации в областта на културата, от Министерството на външните работи на Словения, както и творци от различни страни.

http://www.culture-mfa.bg/images/content/2087/img_1356.jpg

Целта на форума, който се проведе под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС, бе дискусия за очертанията на нова дългосрочна програма за развитие на културните връзки Европейски съюз и Западните Балкани в светлината на новата Стратегия за културните отношения на ЕС (2016), Стратегията на ЕС за Западните Балкани (2018), резултатите от Срещата на върха в София (май 2017). Дискутирана беше и Новата програма за култура на ЕС (май 2018), която поставя Западните Балкани като специален приоритет.

http://www.culture-mfa.bg/images/content/2087/img_7007.jpg

При откриването на форума българският посланик Радко Влайков изтъкна ролята на България за връщането на темата за Западните Балкани в дневния ред на ЕС, което по неговите думи е важен и категоричен принос към идеята за европейската интеграция на региона, към културните ценности на Европа и към самите граждани, с които ще споделим общото европейско бъдеще. Посланик Влайков отбеляза, че културата е важен аспект от процеса на сближаване на страните от региона към европейските ценности, за чиито успех са необходими повече усилия и устойчиви връзки на добросъседство и партньорство в региона. Той допълни, че ЕС е общност на страни, които са обединени от споделени ценности, а културата несъмнено е фактор, имащ ключово значение за доближаването към тези ценности, към гражданите на Сърбия и на региона.

Ръководителят на Делегацията на ЕС в Белград Сем Фабрици заяви от своя страна, че е щастлив да открие заедно с българския посланик Форума „Творческа Европа 2018 г.”, който тази година съвпада с Европейската година на културното наследство и с подновения ангажимент на ЕС към Западните Балкани. Посланик Фабрици изтъкна, че редица програми на ЕС имат отношение към културното наследство като например Еразмус, Хоризонт 2020 и Европа за гражданите. Откроявайки проектите, финансирани от ЕС, за реставрация и социализация на културни паметници в Сърбия, той заяви, че ЕС ще продължи и за в бъдеще с усилията си да прави още по-достъпно и видимо културното богатство на Сърбия за възможно най-много хора.

В рамките на двата дни фокусът на вниманието на конференцията бе насочен към успешни културни проекти в Западните Балкани, ролята им за изграждането и демократизирането на гражданското общество и за опазването и развитието на богатото културно наследство. Присъстващите над 120 души, сред които много представители на неправителствения сектор, на гражданското общество и на научните среди, участваха активно в дискусиите с представителите на европейските институции и предложиха вижданията си за засилване на културната свързаност. Изказванията и презентациите на експертите от европейските институции бяха последвани от оживени дискусии за практическото позициониране на Западните Балкани в бъдещите регионални културни политики на ЕС, особено в контекста на новоприетите през м. май 2018 г. Европейски дневен ред за култура на Европейската комисия и Софийската декларация на лидерите от ЕС-Западни Балкани. От Европейската комисия бе изтъкнато, че процесът на разширяване в региона е преди всичко свързан с възприемането на общи европейски ценности, като от първостепенно значение е промяната на нагласите в обществата за образа на Балканите от зона на нестабилност в среда на просперитет и засилено коопериране.

В дискусиите бяха изведени препоръки и насоки за засилената роля на местните културни организации в разработването на стратегията, насочена към Западните Балкани, за по-голяма свързаност и междусекторните аспекти на културата, превръщането им във фактор за устойчиво развитие на Западните Балкани. Участниците се обединиха около разбирането, че за да е успешна културната стратегия на ЕС към Западните Балкани е нужен активен и постоянен диалог с местни културни оператори, но така също и интегриран и взаимосвързан подход на всички нива – европейски, национални и местни равнища, с цел ясно дефиниране на приоритетите за устойчиво развитие на културното пространство на Балканите. Според участниците основно предизвикателство остава липсата на регионално измерение във водените от страните национални политики в областта на културата. От Европейската комисия посочиха, че в Новата програма за култура на ЕС са заложени повече средства спрямо настоящата програма „Творческа Европа 2021-2027 г.”. Предстои реализирането на специална покана, насочена приоритетно към партньорски проекти в региона. Обсъждат се облекчени финансови условия в тези издания. Представителите на ЕК посочиха, че конференцията в Белград дава възможност да се наберат препоръки и да се тестват идеи за нов дизайн на програмата.

Участниците в конференцията изразиха благодарност към Българското председателство за подкрепата и за инициирането на активен културен диалог между ЕС и Западните Балкани, който по техни думи е генерирал идеи и обмен на опит по отношение на свързаността както между страните в региона, така и между ЕС и Западните Балкани.

В рамките на събитието по инициатива на Посолството бе организиран класически концерт на български музиканти – Ивона Недева /флейта/ и Анжела Маджарова /арфа/.

 

М.Н.

източник и фото: culture-mfa.b

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *