И БОЖУРИЩЕ В СПИСЪКА ЗА РАБОТЕЩИТЕ!

Както Радио телевизия Цариброд узна от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР на Република България, работещите от Цариброд, чиито работни места се намират на територията на община Божурище,  вече могат ежедневно да пътуват на работа .

В съобщението, което получихме от ГДКП се казва: „Според решението за частично отваряне на граничните пунктове с Република Сърбия, през ГКПП Калотина и ГКПП Връшка чука се пропускат сезонни земеделски и погранични работници в радиус от 50 км от двете страни на българо-сръбската държавна граница, измерено от съответния граничен пункт.Изпращаме Ви списъци на населените места на българска територия, които попадат в 50-километровия периметър.

Списък на населените места в радиус от 50 км от ГКПП Калотина:

1.         Община Берковица

2.         Община Годеч

3.         Община Своге

4.         Община Драгоман

5.         Община Сливница

6.         Община Костинброд

7.         Община Нови Искър

8.         Община Банкя

9.         Община Трън

10.       Община Брезник

11.       Община Перник

12.       Община Божурище

 Списък на населените места в радиус от 50 км от ГКПП Връшка чука:

1.         Община Белоградчик

2.         Община Бойница

3.         Община Брегово

4.         Община Видин

5.         Община Грамада

6.         Община Димово

7.         Община Кула

8.         Община Макреш

9.         Община Ново село

10.       Община Ружинци

11.       Община Чупрене

При извършване на граничните проверки доказването на трудова заетост се удостоверява чрез представяне на оригинал на трудов договор или удостоверение, подписано и подпечатано от работодателя, от което да е видно, че пътуващият осъществява трудова дейност в тези населени места. В случаите, когато лицето е собственик на земеделски имот в обхвата на пограничната зона на територията на Република България, пропускането му за влизане в страната се осъществява след представяне в оригинал на нотариален акт за собственост и/или на служебна бележка, издадена от кмета на съответната община и доказваща собствеността му на земеделски имот в тази зона.

Ксерокопия на посочените документи остават за съхранение на ГКПП.

Пред служителите на задължителния здравен контрол пограничните работници и сезонните земеделски работници ще трябва да декларират, че в последните 14 дни не са били с респираторно заболяване, или в контакт с такова лице.

източник: ГДКП

Д.Й., Б.Л.

фото: архив РТ Цариброд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.