ДНЕС СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ

    На днешното заседание на Общинския изпълнителен съвет на община Димитровград бе обсъден и приет отчет за изпълнението на програмата с финансовия отчет на Публичното предприятие Комуналац за 2016 г. и отчета за второто тримесечие на тази година. Бе приет и плана за рационализация на заетите в Детската градина 8-ми септември и в Културния център. „Максималният брой на служителите е 250, решението за което трябва да бъде прието на следващата сесия на Общинския съвет, което подразбира рационализация, защото са повече около 34 заети с трудов договор на неопределено време, които ще трябва да бъдат рационализирани в публичните институции, публичното предприятие и общинската администрация”, каза кмета на Община Димитровград Владица Димитров. Членовете на съвета приеха предложението за освобождаване на старите и назначаване на новите членове, както и председателя на Управителния съвет на Културния център поради изтичане на мандата им.

Също така бе дадено одобрение на договора за наем на недвижими имоти, сградата на МО в село Желюша, с който е на Здравния дом в Димитровград дадено право за сключване на договор с някоя от аптеките, така че в Желюша в предстоящия период да има и аптека.

На днешната сесия,  между другото, бе обсъден и приет и отчета на Комисията за оценка на щетите, причинени от градушката в района на селата Гуленовци и Височки Одоровци. Бе приет нов правилник за настаняване и транспорт на учениците живеещи в отдалечени райони до които няма ежедневен градски транспорт. Също така бяха обсъдени и многобройни искове на местни общности и граждани.

Някои от точките от заседанието на ОИС ще бъдат разгледани на първата сесия на Общинския съвет в началото на септември.

 

A.T.A.

фото: архив РТ Цариброд

видео: Боян Глигоров

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.