НА ДНЕШНАТА СЕСИЯ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ СТИГНА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЗАДЪЛЖАВАЩО ОП „KOМУНАЛАЦ“ ДА СЪЗДАДЕ КАДАСТРАЛЕН ПАРЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД, ЗА РАЗХОЖДАНЕ НА КУЧЕТА

На днешната сесия Общинският съвет стигна до заключение, задължаващо ОП „Koмуналац“ да създаде кадастрален парцел, собственост на Община Цариброд, за разхождане на кучета. Парцелът се намира между СТЦ и частната компания „Ненатекс“. В мотивите за това решение се посочва, че отскоро община Цариброд получава повече устни обжалвания от собствениците на кучета по повод отравяне на домашни любимци чрез животозастрашаващи вещества, поставени на обществени места, най-вече в района, където пребивават най – много деца. С цел защита на хората и животните общинският съвет на Цариброд взе решението, както е посочено в диспозитива на заключението.

foto: arhiva RT Caribrod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *